پروژه آقای کریمی با استفاده از سنگ کرم سوپر ممتاز عباس آباد با استفاده از ابزار های cnc و سنگ درجه یک

پروژه کریمی

location